Hållbarhetsklivet

Vi har anslutit oss till Hållbarhetsklivet!

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). När vi ställer oss bakom Hållbarhetsklivet är det fyra grundprinciper vi tar ställning för och arbetar i riktning emot.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Vi på Smögens KajakÄventyr tänker på detta när vi informerar om hållbart resande till vårt kajakcenter via buss eller cykel & vandringsleder, genom information till våra gäster och inkluderar kunskap om allemansrätten i våra kurser, vi erbjuder en interaktiv karta på vår hemsida där paddelleder och natur- & kulturvärden är utmärkta så det blir ”lätt att göra rätt”, under våra turer plockar vi skärp i naturen för att bidraga till hållbar natur och renare hav.

Bra för både boende och besökare

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är ofta och så även för oss på Västkusten och vår destination en förutsättning för att kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet. Hållbarhetsklivet inkluderar att tänka på att bidra till en besöksnäring som är bra för både boende och besökare. Smögens KajakÄventyr bidrager till detta genom att visa hänsyn och i första hand använda oss av lokala partners till våra turer.

Fler besökare när och där det inte är fullt

En jämn beläggning under en stor del av året skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar besöksnäring, utan att skada natur- och kulturvärden. Smögens KajakÄventyrs arena för uthyrning, turer och kurser är havet och skärgården utanför vårt kajakcenter. Vi har en god lokalkännedom och kan tipsa om flera olika platser & paddelleder för att öka möjligheten att sprida ut sig. Vi vistas på klippor och skär i första hand som inte slits. Vi tar med skräp när vi är ute och håller nere vårt klimatavtryck så gott det går. På sikt hoppas vi kunna erbjuda fler turer året runt! Skärgården är fantastisk och lugn även höst, vinter & vår!

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Besöksnäringen består i huvudsak av små företag med små marginaler. På platser med tydliga säsongsvariationer kan samverkan på orten skapa möjligheter till fler heltidsanställningar. Smögens KajakÄventyr är öppna för sammarbeten och vill gärna utöka samarbeten med lokla aktörer. Det är ett viktigt steg i önskan att bygga en åretruntverksamhet.

Länk till vår sida hos Hållbarhetsklivet: Smögens Kajakäventyr – Hållbarhetsklivet (hallbarhetsklivet.se)