Integritet

Information om behandling av personuppgifter

Vi kommer endast behandla personuppgifterna på ett sätt som är lagligt. Den rättsliga grunden kan antingen vara att

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att utföra uppgifter före ett sådant avtal eller annat lagligt krav vi har
  • Du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till viss typ av behandling av personuppgift
    eller
  • Att vi har ett berättigat intresse gällande viss typ av behandling av personuppgifter och att vi då förväntar oss att du godtar detta baserat på din kontakt med oss. Berättigat intresse kan utgöra grund för oss ifall du har loggat in på vår webbutik och har produkter i vår inkorg kan vi skicka dig ett e-mail med påminnelse om inkorgen vid ett senare tillfälle.

Radering och anonymisering av personuppgifter

Vi kommer radera personuppgifterna när vi har behandlat din förfrågan, när vi fullgjort avtalet med dig, ifall vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter upphör eller ifall du drar tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss som beskrivet ovan.

Behandling i system från tredje partsleverantörer

Vi kan lagra, analysera och kategorisera dina personuppgifter genom att använda system levererat av tredje part. Notera att sådan tredje part inte tillåts behandla uppgifterna för sina egna syften eller dela dina uppgifter med någon annan. De är också förpliktade att förvara uppgifterna säkert.

Kontakt, tillgång till personuppgifter etc

Vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna på hemsidan ifall du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst.